12 september 2024, Apeldoorn

Heterdaadsessie

AI-impact op de Informatiehuishouding

Praktische Inzet en Uitdagingen van ChatGPT & Co in de Informatiehuishouding

De Impact van AI op Jouw organisatie, Jouw werk

Het gaat ineens snel met AI’s zoals ChatGPT. In veel organisaties claimen ze een plek. Wat betekent dat voor de Informatieprofessie? Voor onszelf? En voor de werkprocessen? Boeiende vraagstukken!

Op donderdagmiddag 12 september duiken we in AI met Pim Haselager, Hoogleraar AI bij Radboud Universiteit, Saskia Lensink, Product owner GPT-NL bij TNO, Max van Rest, Product Owner, AI-Lab Amsterdam, Inez van Maanen, Projectleider AI, Waterschap Zuiderzeeland en Annet Ruseler, Manager Collectie-Informatie bij Korpora, Erfgoed Publieke Veiligheid (tevens gastvrouw).

Veel bewustwording en uitdagingen, maar vooral ook aanpakken, toepassingen, resultaten en lessen. En telkens met als focus de rol van AI in de Informatiehuishouding: jouw organisatie, jouw werk.

Meld je nu aan!

Stuur je eigen vraagstukken in.

Maximaal 50 deelnemers.

Exclusief voor leden à € 175

Géén lid? € 250 (sessie deelname incl. lidmaatschap 2024). Team? Korting na 4 deelnemers. Tarieven 2024, ex BTW.

Focus: De Rol van AI in de Informatiehuishouding

Zelfs de Autoriteit Persoonsgegevens roept inmiddels op tot bewustwording rond AI. Dus pak deze unieke kans om je te verdiepen in de nieuwste ontwikkelingen en toepassingen van kunstmatige intelligentie zoals ChatGPT in de informatieprofessie. 

Laat je inspireren door vooraanstaande experts en hun ervaringen met en inzichten over de ethische overwegingen, praktische uitdagingen en innovatieve oplossingen rond AI. 

Artificial Intelligence staat ook bij jou voor de deur. Weet waarover je het hebt. Bereid je voor op de impact in jouw organisatie, jouw werk. ;-)

AI Gids 1

Locatie: Korpora, Erfgoed Publieke Veiligheid, te Apeldoorn.

Bewustwording rond AI, Ethiek en de Rol van Informatie

Spreker: Pim Haselager, Hoogleraar AI bij de Radboud Universiteit. Hij presenteert en doceert in heel Europa over AI en neurotechnologie. 

Pim deinst niet terug van stevige uitspraken zoals over de “bullshit” die ChatGPT kan uitkramen: denk vooral niet dat het “snapt waarover het gaat”. Zo gaat dat: het begin is moeizaam, “dan opeens gaat het hard”.

Hij focust op de balans tussen technologische mogelijkheden en ethische overwegingen, het belang van geïnformeerde besluitvorming en de onderschatte impact van neurotechnologie.

En… hij gaat in op AI in relatie tot het beheren en bevragen van informatie. Want de rol van AI daarbij groeit al onmiskenbaar.

AI Gids 1

Pim Haselager

Toepassingen en Uitdagingen in de Informatiehuishouding

Spreker: Saskia Lensink, Product owner GPT-NL bij TNO

GPT-NL moet hèt taalmodel worden voor de Nederlandse taal en cultuur, met ‘onze’ normen en waarden. Een project met vele spelers, grote belangen, stevige tegenstellingen en… praktische lessen.

Over de informatiehuishouding en informatieprofessionals zegt Saskia: “Er gaat een enorm veranderingsproces plaatsvinden, maar ook een herwaardering van de data waar ze op zitten.”

Ze bespreekt met Daan Di Scala use-cases zoals communicatie richting burgers en interne projecten als het doorzoeken van interne databases via een chatfunctie. Maar ook: de grote uitdagingen rond GPT-NL en de bias en betrouwbaarheid van AI-systemen.

Saskia noemt zichzelf een tech-optimist en houdt niet van afwachten.

Saskia Lensink en Daan Di Scala

AI Gids 1
AI Gids 1

Max van Rest

AI in Amsterdam: Balans tussen Innovatie en Realiteit

Spreker: Max van Rest, Product Owner, AI-Lab Amsterdam

Ook Amsterdam zet flink in op AI en onderzoek daarnaar, inclusief een eigen Chat-AI. Zo hebben ze op hun eigen servers een OpenAI model met een eigen schil eromheen getest op bias en feitelijkheid.

Perfectie lijkt onhaalbaar, maar niks doen betekent “dat collega's ChatGPT gebruiken.” Wil je dat? Maar hoe maak je een “future-proof architectuur”? Beter is gerichte praktische toepassingen zoeken.

Misschien krijgen we intern tig documentenbanken met elk een eigen AI-model, net als ooit met de databases. Willen we dat?

Aanpak, Resultaten en Lessen uit Experimenteergroepen

Spreker: Inez van Maanen, Projectleider Waterschap Zuiderzeeland

Mensen werken met ChatGPT en Copilot thuis, dus waarom het verbieden op het werk? Inez stelde samen met Privacy en Security richtlijnen op en leidt een experimenteergroep van 40+ vrijwilligers.

Ze vertelt over de aanpak en voortgang. En natuurlijk de resultaten, zoals tijdwinst en efficiency, creativiteit en overkomen van writer’s block en praktische toepassingen als transcriberen en samenvatten van vergaderingen. Maar ook de bewustwording van risico’s.

Ze gaat nu verder met gerichte groepen en AI-ambassadeurs.

Inez van Maanen

AI Gids 1
AI Gids 1

Annet Ruseler en Michiel Monté

Innovatieve Zoektechnologie voor beeld in Erfgoedcollecties

Sprekers: Annet Ruseler, Manager Collectie-Informatie bij Korpora, Erfgoed Publieke Veiligheid, en Michiel Monté van Courante.

Ook foto’s en video’s wil je ontsluiten. Annet en Michiel laten zien hoe AI helpt bij het automatisch beschrijven van foto's, het creëren van metadata en het identificeren van duplicaten. 

De Datamachine, een zelf ontwikkeld geavanceerd zoeksysteem, is geïntegreerd met een knowledge graph en de Adlib database, waardoor data uit verschillende bronnen dynamisch verbonden en verrijkt worden: traditionele trefwoordzoekopdrachten mèt visuele zoektechnologieën. Resultaten verschijnen op de interactieve kaart.

Meld je nu aan!

Stuur je eigen vraagstukken in.

Maximaal 50 deelnemers.

Exclusief voor leden à € 175

Géén lid? € 250 (sessie deelname incl. lidmaatschap 2024). Team? Korting na 4 deelnemers. Tarieven 2024, ex BTW.

Heterdaadsessie Archief (recent):

Intussen kun je je hier nog storten op de Heterdaadsessies die je misschien gemist hebt, in de vorm van eDossiers ;-)

Nog géén lid? Waarom LID worden?

(Lid worden voor 2024 à € 75 kan hier)


Het Papieren Tijger Netwerk bevordert kennisdeling door Heterdaadsessies en andere professionele bijeenkomsten, LinkedIn en overige vormen van netwerken. En… natuurlijk door de Heterdaad eDossiers en dè Digitale Tijger Journal.

Alles Exclusief voor Leden.


Heterdaadsessies

Kennis, op Heterdaad gesnapt!

Bij een aansprekende organisatie met een spraakmakende case voor Informatieprofessionals.

Kennis - Informatie - Data : Organiseren - Managen - Innoveren

Middagvullend met een maatwerk programma, afgestemd op de organisatie en op 

de vraagstukken die de deelnemers vooraf inbrengen.

Sprekers: van enkelen tot 20+.

Naast het plenaire programma is vaak sprake van Parallelsessies en zo mogelijk een Rondleiding.

Heterdaadsessies worden traditiegetrouw afgesloten met een Tijgerborrel ;-)

Ca. 3 - 4 per jaar. Tegen ledentarief.


Heterdaad eDossiers

Gratis voor leden, mits betalend deelnemer aan die sessie.

Uitgebreid en met beeld geïllustreerd verslag van telkens één organisatie

Links naar Achtergrondinformatie en naar de Sheets

Ca. 3 per jaar. 70 - 120 pagina's elk.


Digitale Tijger Journal

Bloemlezingen uit wat oudere Heterdaad eDossiers.

Langere en kortere artikelen van ca. 4-7 verschillende organisaties.

Incl. illustraties en links naar sheets & achtergrondinfo, column en rubrieken.

Gratis voor leden, mits lid bij verschijning.

Ca. 3 per jaar. 80 - 100 pagina's elk.


Individueel lidmaatschap na 1e jaar € 95. Alle bedragen op deze site per 2024 en ex. BTW.

Wees gerust: je hoeft niet privé te betalen (mag wel). Je krijgt een factuur per mail die je werkgever kan voldoen

Wil je een niet-gratis publicatie, sessie of lidmaatschap aanvragen? Wees gerust: je hoeft niet online te betalen. Na bestelling krijg je gewoon een factuur met BTW en als je dat wilt met inkoopnummer en op naam van je werkgever, te voldoen door je werkgever.

De activiteiten van het Netwerk zijn exclusief voor leden omdat we geen seminar-organisator of uitgever willen zijn, geen til voor duiven maar een netwerk voor tijgers. :-)

Sessie gemist? Dit is dè oplossing ;-)

Heterdaad eDossiers

Uitgebreide Verslagen van Heterdaadsessies.


Testimonial : nationale overheidsorganisatie over eDossier I

“Zojuist het hele dossier doorgenomen en stukken tekst gebruikt voor mijn eigen stukken over de toekomst van ons RM. ...meteen opgeslagen in huis, want daar kunnen we echt uit putten, met onze vernieuwingen. Dank daarvoor. Ik kijk uit naar het volgende ebook.”

Nog géén lid? Waarom LID worden?


Het Papieren Tijger Netwerk bevordert kennisdeling door Heterdaadsessies en andere professionele bijeenkomsten, LinkedIn en overige vormen van netwerken. En… natuurlijk door de Heterdaad eDossiers en het Digitale Tijger Journal.

Alles Exclusief voor Leden.


Heterdaad eDossiers

Gratis voor betalende sessie-deelnemers.

Uitgebreid verslag van presentaties van de Heterdaadsessie

Links naar Achtergrondinformatie en naar de Sheets

Ca. 4 per jaar. Ca. 40 pagina's elk.


Digitale Tijger Journal

Bloemlezingen uit wat oudere Heterdaad eDossiers.

Langere en kortere artikelen van ca. 4-7 verschillende organisaties.

Incl. illustraties en links naar sheets & achtergrondinfo, column en rubrieken.

Gratis voor leden, mits lid bij verschijning.

Ca. 4 per jaar. 40 - 50 pagina's elk.


Heterdaadsessies

Kennis, op Heterdaad gesnapt!

Bij een aansprekende organisatie met een spraakmakende case voor Informatieprofessionals.

Kennis - Informatie - Data : Organiseren - Managen - Innoveren

Middagvullend met een maatwerk programma, afgestemd op de organisatie en op 

de vraagstukken die de deelnemers vooraf inbrengen.

Sprekers: van enkelen tot 20+.

Naast het plenaire programma is vaak sprake van Parallelsessies en zo mogelijk een Rondleiding.

Heterdaadsessies worden traditiegetrouw afgesloten met een Tijgerborrel ;-)

Ca. 4 per jaar. Betaald.


Individueel lidmaatschap na 1e jaar € 85. Alle bedragen op deze site per 2020 en ex. BTW.

Elk Heterdaad eDossier bevat:

• Geïllustreerd, Gedetailleerd Sessieverslag

• Links naar Achtergrondinformatie en

• De Sheets

• Totaal 40-50 pagina's

Aan betreffende sessie deelgenomen?

Het Heterdaad eDossier krijg je gratis na afloop!


Sessie Gemist?

eDossier bestellen kan hieronder à € 95

Heterdaadsessie: kennis-intensieve middagprogramma’s voor infoprofessionals bij aansprekende organisaties met spraakmakende cases, van ABN en BZK tot Rijksmuseum.

Aan betreffende sessie deelgenomen?

Het Heterdaad eDossier krijg je gratis na afloop!


Sessie Gemist?

eDossier bestellen kan hieronder à € 95

Géén lid?

Ook jij kunt Heterdaad eDossiers bestellen à € 95. Je wordt dan automatisch lid. 

(Contributie voor het lopende jaar is inbegrepen in de prijs).

Een indruk krijgen?

De Digitale Tijger Journals zijn een bloemlezing uit diverse Heterdaad eDossiers en sessieverslagen. 

Ziehier. Gratis voor leden, maar de Corona-edities zijn ook voor niet-leden gratis :-)