30 november 2023, Zoetermeer

Op Heterdaad…

AI in het Informatiedomein

Impact op Kennis/Informatie/Document/Metadata/Proces. Op Persoon/Organisatie/Professie.

AI Gids 1

De impact van AI in het Informatiedomein

Het Zoek & Vind-tijdperk is voorbij. AI brengt Vraag & Antwoord. En AI ontwikkelt zich sneller en sneller. Wat betekent dat voor de Informatieprofessie? Voor onszelf? En voor de processen in de organisatie? Boeiende vraagstukken!

Op donderdagmiddag 30 november duiken we in AI met Guido Scheuerman, Innovation Officer bij Provincie Zuid-Holland. Marc Holtman, Hoofd Toegankelijkheid en Digitale Innovatie Stadsarchief Amsterdam. Tom Broens, Head of Teaching & Learning Centre - UvA/Amsterdam UMC. Bart Geurts, JoinSeven, intelligente data-oplossingen. Simon Been, AI-kenner. Pauline van den Heuvel, Expert Crowdsourcing en Handwritten Text Recognition.

Plaats Stadhuis Zoetermeer

Datum 30 november 2023

Tijd 12.30 - 17 uur + vooraf broodjes, borrel toe.

Exclusief voor leden à € 175

Géén lid? € 250 (sessie deelname èn lidmaatschap 2023). Team? Korting na 4 deelnemers. Tarieven 2023.

Onderwerpen

  • AI binnen een Archiefdienst. ‘Spectaculaire’ resultaten met ChatGPT voor handwritten tekst recognition en entiteit extractie.
  • AI binnen het Provinciehuis. Over lopende initiatieven en het belang van informatiemanagement.
  • Digitalisering wordt Artificering. Impact op processen, professie, persoon. En persoonlijke toepassingen.
  • AI-ondersteuning bij Ministeries en Ondernemingen, inclusief parlementaire processen.
  • Effectief leren omgaan met AI voor Kennis, Kennisoverdracht en Onderzoek.
AI Gids 1

Guido over AI binnen het Provinciehuis: lopende initiatieven. De provincie experimenteert al jaren met AI en ontwikkelt beleid, samenwerkingen en experimenten, van chatbots tot bibliotheken met vragen. Het optimaliseren van processen is verleidelijk maar het transformeren ervan nog veel interessanter. Alles start echter met de kwaliteit, betrouwbaarheid van de informatie. Als je niet weet of dat ene besluit, dat helemaal klaar oogt, nooit is genomen, is alle informatie eruit onzinnig. Om nog maar niet te spreken over interne memo’s e.d. 

Alle ogen zijn dus op informatiemanagement. We moeten om te beginnen onze rommel opruimen, want veel ongestructureerde data organiseren we alleen nog maar als het systeem het afdwingt.

AI Gids 1

Guido Scheuerman, Provincie Zuid-Holland

Marc Holtman, Stadsarchief Amsterdam

AI Gids 1

Marc en Pauline over ‘spectaculaire’ resultaten met ChatGPT

Met 50 miljoen gedigitaliseerde documenten (en dagelijks meer) weet het Stadsarchief dat 'toegankelijkheid' meer vergt dan een scan. Metadatering door o.a. crowdsourcing verloopt fantastisch, maar de aantallen zijn stomweg te groot. In 2016 startte het project Alle Amsterdamse Akten. Hierbij voert de crowd geen gegevens in, hij traint machine learning modellen. De computer leert zo letterlijk om te lezen. Hetzelfde gebeurt nu met de Burgerlijke Stand en het archief van Publieke Werken. 

Maar doorzoekbaar maken is niet genoeg. Daarom wordt nu lopende tekst uit Burgelijke Stand pagina’s gevoed aan ChatGPT…

AI Gids 1

Simon Been, Papieren Tijger Netwerk

Simon over AI impact op processen, professie, persoon.

Eerst kwam informatieoverdracht los van papier, nu - met AI - raakt informatiecreatie deels los van de mens. Van Digitalisering naar Artificering. Wat zijn de consequenties voor ons vakgebied? 

Als professional krijg je een krachtig hulpmiddel voor je bestaande activiteiten. Mits je het leert hanteren. Als afdeling is er een nieuwe oplossing voor oude vraagstukken, zoals de papierberg. 

Maar hoe zit het met nieuwe vraagstukken en activiteiten? Verandert AI het gedrag van je interne klanten? Verandert de ICT? Sterker nog: veranderen de kernprocessen en dus jouw rol? En: wat…

Bart Geurts, JoinSeven, intelligente data-oplossingen

AI Gids 1

Bart over AI-ondersteuning bij ministeries en ondernemingen

Als je voor informatie en inzichten moet putten uit miljoenen documenten, audiobestanden of video’s verspreid over verschillende databanken en websites, dan denk je tegenwoordig al snel aan ChatGPT. Maar we kennen ook de beperkingen daarvan. Hoe zet je AI op een betrouwbare en mensgerichte manier in? Hoe maak je inzichten en antwoorden herleidbaar en consistent? En hoe integreer je AI daadwerkelijk in je primaire processen?

Bart neemt je mee in de mogelijkheden van (generatieve) AI en het praktisch toepasbaar maken én betrouwbaar putten uit ongestructureerde data. Dit doet hij aan de hand van…

AI Gids 1

Tom over effectief leren omgaan met AI. En hoe.

AI is een schok in onderwijsland. Veel studenten gebruikt het al dagelijks bij hun onderwijs èn onderzoek. Voor deze 'augmented student' zijn veel opdrachten uit het verleden zonder slag of stoot op te lossen. Er zijn nieuwe leermethoden nodig, een aanpak die van alle betrokkenen andere vaardigheden en nog meer creativiteit vergt. 

Tom staat middenin dit episch centrum en helpt 'zijn' docenten omgaan met de kansen en bedreigingen van AI. Voor ontwikkelen van leermateriaal bijvoorbeeld, maar zeker ook voor het leren stellen van accurate en specifieke vragen en het stimuleren van kritische reflectie en overzien van mogelijke…

Tom Broens - UvA/Amsterdam

Intussen kun je je hier nog storten op de Heterdaadsessies en TijgerTalks die je misschien gemist hebt, in de vorm van eDossiers ;-)

Nog géén lid? Waarom LID worden?

(Lid worden voor 2024 à € 75 kan hier)


Het Papieren Tijger Netwerk bevordert kennisdeling door Heterdaadsessies en andere professionele bijeenkomsten, LinkedIn en overige vormen van netwerken. En… natuurlijk door de Heterdaad eDossiers en dè Digitale Tijger Journal.

Alles Exclusief voor Leden.


Heterdaadsessies

Kennis, op Heterdaad gesnapt!

Bij een aansprekende organisatie met een spraakmakende case voor Informatieprofessionals.

Kennis - Informatie - Data : Organiseren - Managen - Innoveren

Middagvullend met een maatwerk programma, afgestemd op de organisatie en op 

de vraagstukken die de deelnemers vooraf inbrengen.

Sprekers: van enkelen tot 20+.

Naast het plenaire programma is vaak sprake van Parallelsessies en zo mogelijk een Rondleiding.

Heterdaadsessies worden traditiegetrouw afgesloten met een Tijgerborrel ;-)

Ca. 3 - 4 per jaar. Tegen ledentarief.


Heterdaad eDossiers

Gratis voor leden, mits betalend deelnemer aan die sessie.

Uitgebreid en met beeld geïllustreerd verslag van telkens één organisatie

Links naar Achtergrondinformatie en naar de Sheets

Ca. 3 per jaar. 70 - 120 pagina's elk.


Digitale Tijger Journal

Bloemlezingen uit wat oudere Heterdaad eDossiers.

Langere en kortere artikelen van ca. 4-7 verschillende organisaties.

Incl. illustraties en links naar sheets & achtergrondinfo, column en rubrieken.

Gratis voor leden, mits lid bij verschijning.

Ca. 3 per jaar. 80 - 100 pagina's elk.


Individueel lidmaatschap na 1e jaar € 95. Alle bedragen op deze site per 2024 en ex. BTW.

Wees gerust: je hoeft niet privé te betalen (mag wel). Je krijgt een factuur per mail die je werkgever kan voldoen

Wil je een niet-gratis publicatie, sessie of lidmaatschap aanvragen? Wees gerust: je hoeft niet online te betalen. Na bestelling krijg je gewoon een factuur met BTW en als je dat wilt met inkoopnummer en op naam van je werkgever, te voldoen door je werkgever.

De activiteiten van het Netwerk zijn exclusief voor leden omdat we geen seminar-organisator of uitgever willen zijn, geen til voor duiven maar een netwerk voor tijgers. :-)

Sessie gemist? Dit is dè oplossing ;-)

Heterdaad eDossiers

Uitgebreide Verslagen van Heterdaadsessies.


Testimonial : nationale overheidsorganisatie over eDossier I

“Zojuist het hele dossier doorgenomen en stukken tekst gebruikt voor mijn eigen stukken over de toekomst van ons RM. ...meteen opgeslagen in huis, want daar kunnen we echt uit putten, met onze vernieuwingen. Dank daarvoor. Ik kijk uit naar het volgende ebook.”

Nog géén lid? Waarom LID worden?


Het Papieren Tijger Netwerk bevordert kennisdeling door Heterdaadsessies en andere professionele bijeenkomsten, LinkedIn en overige vormen van netwerken. En… natuurlijk door de Heterdaad eDossiers en het Digitale Tijger Journal.

Alles Exclusief voor Leden.


Heterdaad eDossiers

Gratis voor betalende sessie-deelnemers.

Uitgebreid verslag van presentaties van de Heterdaadsessie

Links naar Achtergrondinformatie en naar de Sheets

Ca. 4 per jaar. Ca. 40 pagina's elk.


Digitale Tijger Journal

Bloemlezingen uit wat oudere Heterdaad eDossiers.

Langere en kortere artikelen van ca. 4-7 verschillende organisaties.

Incl. illustraties en links naar sheets & achtergrondinfo, column en rubrieken.

Gratis voor leden, mits lid bij verschijning.

Ca. 4 per jaar. 40 - 50 pagina's elk.


Heterdaadsessies

Kennis, op Heterdaad gesnapt!

Bij een aansprekende organisatie met een spraakmakende case voor Informatieprofessionals.

Kennis - Informatie - Data : Organiseren - Managen - Innoveren

Middagvullend met een maatwerk programma, afgestemd op de organisatie en op 

de vraagstukken die de deelnemers vooraf inbrengen.

Sprekers: van enkelen tot 20+.

Naast het plenaire programma is vaak sprake van Parallelsessies en zo mogelijk een Rondleiding.

Heterdaadsessies worden traditiegetrouw afgesloten met een Tijgerborrel ;-)

Ca. 4 per jaar. Betaald.


Individueel lidmaatschap na 1e jaar € 85. Alle bedragen op deze site per 2020 en ex. BTW.

Elk Heterdaad eDossier bevat:

• Geïllustreerd, Gedetailleerd Sessieverslag

• Links naar Achtergrondinformatie en

• De Sheets

• Totaal 40-50 pagina's

Aan betreffende sessie deelgenomen?

Het Heterdaad eDossier krijg je gratis na afloop!


Sessie Gemist?

eDossier bestellen kan hieronder à € 95

Heterdaadsessie: kennis-intensieve middagprogramma’s voor infoprofessionals bij aansprekende organisaties met spraakmakende cases, van ABN en BZK tot Rijksmuseum.

Aan betreffende sessie deelgenomen?

Het Heterdaad eDossier krijg je gratis na afloop!


Sessie Gemist?

eDossier bestellen kan hieronder à € 95

Géén lid?

Ook jij kunt Heterdaad eDossiers bestellen à € 95. Je wordt dan automatisch lid. 

(Contributie voor het lopende jaar is inbegrepen in de prijs).

Een indruk krijgen?

De Digitale Tijger Journals zijn een bloemlezing uit diverse Heterdaad eDossiers en sessieverslagen. 

Ziehier. Gratis voor leden, maar de Corona-edities zijn ook voor niet-leden gratis :-)