Papieren Tijger Netwerk

Papieren Tijger Netwerk

voor Kennisdeling door Informatieprofessionals

Publicaties over Kenniswerk in en over het AI-tijdperk

Netwerk

Het kan weer! 

Op Heterdaad…

Informatiebeheer als Way of Life - en HOE!

Zoetermeer, 7 juli 2022: 13.00 - 17.00 plus broodjes & borrel

TijgerTalker

Plaats Stadhuis Zoetermeer

Datum 7 juli 2022 (let op: nieuwe datum)

Tijd 13 - 17 uur + inloop met broodjes, borrel.

Exclusief voor leden à € 175

Géén lid? € 250 (en je bent meteen lid, lidmaatschap 2023 inbegrepen). Tarieven 2023.

Gemist? Verslag 128 pag:

Heterdaadsessie Zoetermeer

Informatiebeheer als Way of Life

Regelgeving en concepten als Archivering by Design zijn prachtige hulpmiddelen, maar hebben vooral een ‘technische’ connotatie. Zoetermeer gaat graag een stapje verder: informatiebeheer hoort niet alleen in software en procedures maar ook tussen de oren. En dat lukt Team Informatiebeheer aardig. ;-)


Informatiebeheer met Schwung: niet sec Adviseren maar Leiden.

Fotocredit

Heterdaadsessie Zoetermeer

Programma onderdelen

• Edepot en Predepot: Strategie

• Informatiebeheer als Way of Life

• Edepot en Predepot: Technologie

• RecordManagement & Metadatering

• Verbinden, Team & Organisatie meekrijgen

• Migratie Zaaksysteem & Implem. Zaakgericht werken

• Archivering by Design, Informatiebeveiliging en Privacy

• Projectenportaal, Teams & SharePoint: Techniek en Strubbelingen

Deels plenair, deels in zaaltjes, je volgt naar keuze 7 uit 10 onderwerpen.

De Raadszaal van gemeente Zoetermeer

Heterdaadsessie Zoetermeer

Eindelijk… gewoon weer kennis delen met vakgenoten!


Informatiebeheer... een veelkoppig monster. Hoe voert een grote organisatie als Zoetermeer die strijd? Nou, met Visie, Ambitie èn accent op Factor Mens.


Nee, de thema's, de 'boosdoeners' en de diverse 'erfenissen' zijn wel bekend. Maar de Aanpak... en de Resultaten daarvan... de Geleerde Lessen en Succesfactoren… daar kun je een hele middag zinvol en leerzaam over stoeien en kennisdelen. Dus dat gaan we doen. :-)

RecordManagement en Pre/Edepots

Een belangrijk onderdeel van de bewaarstrategie is de Recordmanagement Tool: schijven opschonen, structureren en beheren. Handig o.a. voor pre-ingestwerkzaamheden voor e-depots.


Maar, duurzaam beheren lukt alleen maar wanneer de voorwaarden voor duurzaam beheer reeds bij creatie van de archiefbescheiden worden meegegeven en vereist vooruitzien en plannen op zowel technisch als organisatorisch vlak bij de inrichting van het applicatie- en informatielandschap en de processen. Het blijft dus niet bij tools…

Heterdaadsessie Zoetermeer

 Opschonen, liever niet pas achteraf… 

.
Heterdaadsessie Zoetermeer

Archivering by Design, Privacy en Security

Bekende hoofdbrekers. Hoe krijg je dat goed georganiseerd? Nou… soms helpt het om een keer op de juiste plekken knap chagrijnig te zijn als er weer ergens een nieuw systeem opduikt dat misschien wel een probleem prima oplost, maar nauwelijks rekening houdt met vooral vernietiging, privacy en security. Vraag maar aan Team Informatiebeheer. Het effect is opmerkelijk. En structureel.


Van de informatiearchitectuur en de procesbeschrijving tot aan de vastlegging van verplichte metadata op de verschillende aggregatieniveaus. Yes!

.
Heterdaadsessie Zoetermeer

Migratie zaaksysteem & Procesgericht werken

Het oude Centric-zaaksysteem voldeed (ècht) niet en moest (snel) worden uitgefaseerd. Aardige klus. Er kwam schot in de zaak toen het project Zaakgericht werken en het programma Procesgericht werken samen gingen optrekken en Informatiebeheer - lees: Teammanager Karin - projecteigenaar/opdrachtgever werd. 


Sindsdien zijn flinke stappen gezet. Het oude systeem is succesvol uitgefaseerd en het nieuwe geïmplementeerd, met alle voordelen voor o.a. WOO en de komende WMEBV. Al die wetten, oefff…

Het Zaaksysteem Team 

Maar er speelt veel meer. Het Projectenportaal bijvoorbeeld

Dat is een Projectenomgeving in SharePoint, waarin je kunt archiveren en beheren:

• Teams (de hoofdingang voor digitaal samenwerken)

• SharePoint (de documentenbak en het archief)


Bij de start van ’n project wordt gelijk in de portal een projectdossier aangemaakt. De metadatering, ingericht door Informatiebeheer, wordt geborgd conform Prince II. Die data gaan mee met de mappen en na afloop van het project wordt pas décharge verleend als alles bij Informatiebeheer in de archiefomgeving is.

Heterdaadsessie Zoetermeer
.
Heterdaadsessie Zoetermeer

Verandermanagement

Er was natuurlijk niet alleen sprake van een gebrekkig zaaksysteem. Er speelden ook andere legacy-systemen, onvoldoende zicht op ‘wat zit waar’ en zoals te verwachten een traditionele focus op papier, ook qua competenties. Dit leidde tot een meervoudige aanpak. Dat vergt commitment van de top en goede bemensing. En dus ook het activeren en meekrijgen van bestaande menskracht. Hoe doe je dat? 


Karin vooral met bevlogenheid over het vakgebied (en natuurlijk de nodige ervaring en visie…). Zij gaat voor verbinding en enthousiasme, niet zozeer voor hiërarchie. Zie en hoor haar en je snapt het. :-)

Kick-off Proces- en zaakgericht werken

Aanpak: HOE zet je IB stevig neer, van Visie tot Uitvoering en Techniek, ontwikkeling als Team en Individu…

Wil je een niet-gratis publicatie, sessie of lidmaatschap aanvragen? Wees gerust: je hoeft niet online te betalen. Na bestelling krijg je gewoon een factuur met BTW en als je dat wilt met inkoopnummer en op naam van je werkgever, te voldoen door je werkgever.

Andere recente activiteiten

Informatiebeheer als Way of Life

Case Rijksmuseum

Heterdaad eDossier VI - Zoetermeer - 128 pagina’s!


• Edepot en Predepot: Strategie

• Informatiebeheer als Way of Life

• Edepot en Predepot: Technologie

• RecordManagement & Metadatering

• Verbinden, Team & Organisatie meekrijgen

• Migratie Zaaksysteem & Implem. Zaakgericht werken

• Archivering by Design, Informatiebeveiliging en Privacy

• Projectenportaal, Teams & SharePoint: Techniek en Strubbelingen


€ 95 (als je nog geen lid was, word je dat bij aankoop; lidmaatschap 2023 inbegrepen).

Lid worden en alle publicaties en sessies

.
TijgerTalks #2

Digitale Tijger Journal #6 - 89 p.


 • Informatieprofessionals in een Agile wereld (Pensioengigant MN)
 • Rembrandt & Research Data Management (Rijksmuseum)
 • Data is Sexy! (Waterleidingbedrijf Noord Holland)
 • Collectiedocumentatie & Info-architectuur (Rijksmuseum)
 • Case Nationale Politie: Landelijk Team DIV verandert mee
 • Tijgernootjes: TijgerTalksTV!
 • Sentimental Journey


Gratis voor leden, anders €95 (en dan word je lid bij aankoop; lidmaatschap 2023 inbegrepen)

TijgerTalks TV

TijgerTalks TV - Nog korter & krachtiger


Dinsdag 29 maart 2022, 13.30 u: de herhaling van drie recente TijgerTalks, maar dan zònder discussie. Sec presentaties. De opbrengst van deze TijgerTalks TV gaat naar Oekraïne.


Exclusief en Gratis voor leden. Drie ongewijzigd actuele onderwerpen van elk 20-30 minuten achterelkaar. Je krijgt tevoren de agenda en kunt op elk gewenst moment in- en uitstappen.


Direct na afloop ontvang je de gebruikte sheets, eventuele bijlagen èn het transcript van de presentatie. Makkelijk te delen dus met collega's.

TijgerTalks

 • Ervaar de Talks en raak geboeid en geïnspireerd.
 • Krijg antwoorden op de door jou ingestuurde vragen.*
 • Brainbox dan mee over zelfgekozen deelonderwerpen. *

TijgerTalks - Dinsdagmiddagen van 13.30 - 15.30 u

Onderwerpen als… De Stille Kracht van DIV / Data- en Informatieorganisatie & Data Architectuur / Wereldwijde R&D Kennis in Kaart / Aansluiting bij Grote Informatieprojecten / Artificial Intelligence, Data Governance, Documentatie en Digitale Strategie.

Talkers als… Informatie Regisseur / Information Officer / Kwaliteitsmw. DIV / Functionaris Gegevens Bescherming / Global Knowledge Manager / Informatie Adviseur / Projectmanager / Directeur Universiteitsbibliotheek / Beleidsadviseur DIV / Illustrator.


> Infoprofessionals met visie, pit, humor, doorzettingsvermogen, passie of een mix daarvan.

Het rooster van alle Talks ontwikkelt zich nog. Ziehier voor nadere informatie


 • Een gaaf scala aan TijgerTalkers verzamelt zich al!
 • Gratis voor leden. 
 • Géén lid? € 95 en je bent meteen lid. 

*  alleen bij reguliere TijgerTalks

Vorige Digitale Tijger Journals

 • Bloemlezingen uit Heterdaadsessies
 • Langere en kortere artikelen van 4-7 organisaties
 • Illustraties en links naar sheets & achtergrondinfo
 • Ca. 4 per jaar. 50 - 80+ pagina's elk
 • Plus column en rubrieken
 • Gratis voor leden, mits lid bij verschijning
 • Soms met Strip ‘De Archivist”
Digitale Tijger Journal #5

Digitale Tijger Journal #5 - Record Management Special - 79 pagina’s


 • Recordmanagement in de Praktijk / Pensioengigant MN
 • Blauwdruk Recordsmanagement / Eric Burger 
 • Archiveren vanuit FileShare / Nationale Politie 
 • Recordbeheer: Team in Oprichting / Nat. Politie 
 • Archivering by Design & Duurzaam IB / Nationale Politie
 • Case De Wondere Wereld van Universiteitsbibliotheken
 • Tijgernootjes: Hoezo Pratende Tijgers? TijgerTalks!


Plus column en rubrieken. Gratis als je lid bent bij verschijning. Meer info.

Digitale Tijger Journal #4

Digitale Tijger Journal #4 - 82 pag

• DIV uit de Kast

• Kennisplatform IVy in SP Online

• Cold Cases: DIV & Artificial Intelligence

• WOB & de Archiefwet aan Diggelen?

• Afscheid van de platformgerichte dienstverlening

• Frisse Blik op verouderde Terminologie

• Thematische Herclassificatie

• Case: Het Mooiste Stadsarchief ter Wereld

Gratis voor leden

Digitale Tijger Journal #3

Digitale Tijger Journal #3 - 78 pag

• Office 365 à la Corona: Best Practices / Eric Burger

• Archiveren in tijden van Uitbesteding en Digitalisering / ABN AMRO

• Wegwijs in de Mist van Licenties / UB Radboud

• Archiveren by Design / GIBIT / VNG

• Textdatamining & Information Extraction / Koninklijke Bibliotheek

• Case De Doetinchemse Aanpak: Visie, Transitie en Samenwerking.  

• De Redding van het Infodomein & TijgerTalks!

Gratis voor leden (en tijdens Corona ook als geen lid)

Digitale Tijger Journal #2

Digitale Tijger Journal #2 - Zomer 2020 - 84 p

• Orde in de Informatiehuishouding / Gem. Zeist

• E-mail bewaring / Vereniging Ned. Gemeenten

• Geïndustrialiseerde Digitalisering / Stadsarchief Amsterdam

• Research Data Managen & de Onmisbare Bibliotheek / Universiteitsbib. Radboud Univ.

• Open Raadsinformatie / Ver. Ned. Gemeenten

• Standaardmetadata? / Stadsarchief Amsterdam

• Case: Veranderen is Best Lastig / ABNAMRO

• Harry Potter en het Departement van Buitengewone Vraagstukken ;-)

Gratis voor leden (en wegens corona nu ook als je geen lid bent)

Digitale Tijger Journal #1

Digitale Tijger Journal #1 - Lente 2020 - 54 p

• Hotspots / Vereniging Ned. Gemeenten

• Naar Digitaal en Papierloos Werken / Universiteit Leiden

• ECM en Digitale Archivering / ABNAMRO

• Fusie & Samenwerking Infobeheer / Doc-Direkt / Ministerie BZK

• Zaaksysteem OneGov / Gem. Doetinchem

• Bonus: Case Koninklijke Bibliotheek

• Corona en de Noodzaak van Pizza’s Bakken ;-)


Gratis voor leden (en wegens corona nu ook als je geen lid bent)

Van Kennis Management tot Open Access

Case Rijksmuseum

Nieuw - Heterdaad eDossier V - TijgerTalks TV - 66 p


 • Zet DIV/Archief op de Kaart bij IT-Projecten / Wilco van de Kamp en Peter Rietman, Adviseurs DIV, Shared Service Center Leidse Regio
 • Uitgever worden. Open Access en... HOE! / Natalia Grygierczyk, Directeur Radboud University Press
 • Scoren als Kennismanager bij Multinational / Astrid Bakker, Global Knowledge Manager bij Kerry Taste & Nutrition in Luxembourg


€ 95 (als je nog geen lid was, word je dat bij aankoop; lidmaatschap 2023 inbegrepen).

Case Rijksmuseum

Nieuw - Heterdaad eDossier IV - Rijksmuseum - 65 p


• Digitaal Erfgoed: Collectie Informatie

• Terminologie  

• Research Data Management

• Linked Open Data  

• Rembrandt’s Monsters

• The Art of Information

• Stroomlijning Informatieverzoeken

• Collectiedocumentatie & Informatie-architectuur


€ 49 (als je nog geen lid was, word je dat bij aankoop; lidmaatschap 2023 inbegrepen)*

* Je krijgt dan ook alle Digitale Tijger Journals van het lopende jaar gratis.

Lid worden en alle publicaties en sessies

Wil je een niet-gratis publicatie, sessie of lidmaatschap aanvragen? Wees gerust: je hoeft niet online te betalen. Na bestelling krijg je gewoon een factuur met BTW en als je dat wilt met inkoopnummer en op naam van je werkgever, te voldoen door je werkgever.

Vorige Heterdaad eDossiers

 • Geïllustreerd, Gedetailleerd Sessieverslag
 • Links naar Achtergrondinformatie en
 • De Sheets
 • Totaal 40-120 pagina's

Heterdaadsessies

Kennis-intensief middagprogramma voor informatie-professionals bij een aansprekende organisatie met spraakmakende case, van ABN en BZK tot Den Haag en Rijksmuseum.

Heterdaad eDossier II

Heterdaad eDossier III - Nationale Politie - 49 p


 • Cold Cases: DIV en Artificial Intelligence 
 • Communicatie van Visie & Strategie
 • DIV-Advies
 • Team Recordbeheer
 • RecordsManagementTool
 • Vervanging en Slim Scannen


€ 49 (als je nog geen lid was, word je dat bij aankoop; lidmaatschap 2023 inbegrepen)*

Heterdaad eDossier II

Heterdaad eDossier II - Structuur in de Informatiehuishouding - 65 p

 • Hoezo Structuur in de Informatiehuishouding?
 • Orde in de Informatiehuishouding / Gemeente Zeist
 • Data is Sexy! / Waterleidingbedrijf Nd Holland
 • Blauwdruk Recordsmanagement / Eric Burger
 • Naar Digitaal en Papierloos Werken / Universiteit Leiden
 • Aanverwante vraagstukken (en antwoorden)


€ 49 (als je nog geen lid was, word je dat bij aankoop; lidmaatschap 2023 inbegrepen)*

Heterdaad eDossier I

Heterdaad eDossier I - Case Pensioengigant MN - 44 pagina’s

• Office 365. Visie & Praktijk

• Recordmanagement in de Praktijk

• Saneren van Schijven en Mailboxen

• Samenwerking: Mensen Verbinden over Silo’s

• Informatieprofessionals in een Agile wereld: Hoe hou ik grip? 

• Kennisplatform IVy in SharePoint Online: een uniforme aanpak


€ 49 (als je nog geen lid was, word je dat bij aankoop; lidmaatschap 2023 inbegrepen)*

De activiteiten van het Netwerk zijn exclusief voor leden omdat we geen seminar-organisator of uitgever willen zijn, geen til voor duiven maar een netwerk voor tijgers. :-)

Papieren Tijger Netwerk

Nog géén lid? Waarom LID worden?

(Lid worden voor 2023 à € 75 kan hier)


Het Papieren Tijger Netwerk bevordert kennisdeling door TijgerTalks, Heterdaadsessies en andere professionele bijeenkomsten, LinkedIn en overige vormen van netwerken. En… natuurlijk door de Heterdaad eDossiers en dè Digitale Tijger Journal.

Alles Exclusief voor Leden.


TijgerTalks

Visies, Passies en Lessons Learned in het Informatiedomein.

Virtueel platform voor Informatieprofessionals met visie, pit, humor,
doorzettingsvermogen, passie of een mix daarvan.

Talks - Q&A - Brainboxen - Krachtig - Gevarieerd - Professioneel - Enthousiast - Geleide Interactie.


Een selectie van Tijgers presenteert… Omdat ze tegendraads zijn 

of pleiten voor hun passies of ideeën of ‘gewoon’ om kennis en resultaten te delen. :-)

Laat je inspireren door de Talk en Talk dan zelf mee, aan de hand van je eigen ingestuurde vragen en voorkeuren.

Ca. 3 - 4 per jaar. Tegen ledentarief.


Digitale Tijger Journal

Bloemlezingen uit wat oudere Heterdaad eDossiers.

Langere en kortere artikelen van ca. 4-7 verschillende organisaties.

Incl. illustraties en links naar sheets & achtergrondinfo, column en rubrieken.

Gratis voor leden, mits lid bij verschijning.

Ca. 3 - 4 per jaar. 50 - 80 pagina's elk.


Heterdaad eDossiers

Gratis voor leden, mits betalend deelnemer aan die sessie.

Uitgebreid en met beeld geïllustreerd verslag van telkens één organisatie

Links naar Achtergrondinformatie en naar de Sheets

Ca. 3 - 4 per jaar. 40-60 pagina's elk.


Heterdaadsessies

Kennis, op Heterdaad gesnapt!

Bij een aansprekende organisatie met een spraakmakende case voor Informatieprofessionals.

Kennis - Informatie - Data : Organiseren - Managen - Innoveren

Middagvullend met een maatwerk programma, afgestemd op de organisatie en op 

de vraagstukken die de deelnemers vooraf inbrengen.

Sprekers: van enkelen tot 20+.

Naast het plenaire programma is vaak sprake van Parallelsessies en zo mogelijk een Rondleiding.

Heterdaadsessies worden traditiegetrouw afgesloten met een Tijgerborrel ;-)

Ca. 3 - 4 per jaar. Tegen ledentarief.


Individueel lidmaatschap na 1e jaar € 95. Alle bedragen op deze site per 2023 en ex. BTW.

Wees gerust: je hoeft niet privé te betalen (mag wel). Je krijgt een factuur per mail die je werkgever kan voldoen