BRaiNS

AI voor BRaiNIES  

Kennis- en Informatiewerkers

AI voor BRaiNIES: Kennis- en Informatiewerkers

AI voor BRaiNIES

Workshop AI

Voor Informatieprofessionals

TijgerTalker

Waarom zou ik meedoen aan deze hands-on workshop?

Stel jezelf deze vragen:

 • Weet ik waarover ik het heb als het over AI’s als ChatGPT gaat?
 • Kan ik er zelf goed mee overweg?
 • Begrijp ik de mogelijke toepassingen binnen mijn werk?
 • Kan ik bijdragen aan AI-initiatieven in mijn organisatie?


Elke ‘nee’ is een reden. AI luidt een grote verandering in in het informatiedomein. En het is bij uitstek onze taak om bij dergelijke nieuwe initiatieven betrokken te zijn. Toch? ;-)Illustratie ChatGPT

AI Gids 1

20 augustus Gemeente Goeree-Overflakkee / 26 september Arnhem / 17 oktober Provincie Noord-Holland

AI Gids 1

Eigen foto

Workshop AI, Speciaal voor Informatieprofessionals

Open Inschrijving

Deze workshop is gericht op praktische toepassing en begrip van ChatGPT of Copilot, vol voorbeelden uit het Informatiedomein.

Alle onderwerpen ervaar je hands-on:

• Impact AI, Kansen en Beperkingen

• Vragen stellen (prompts)

• Toepassingen voor de Informatieprofessie

• Praktische Voorbeelden

• Eye-openers

Verderop zie je ook een in-huis variant.

Focus: Praktische Toepassingen

De nadruk ligt op inzicht en hands-on experimenteren. Denk aan toepassingen als: Brainstormen, Samenvatten, Vereenvoudigen, Advies krijgen, Hoofdzaken onderscheiden, Modellen maken, Verslaglegging, Prioritering, Actualiteit, Oordelen, Sparren, Onderzoeken... 

Alles met voorbeelden uit de eigen praktijk en informatieprofessie.

Open inschrijving, 6-12 deelnemers. Neem je eigen laptop mee. Na afloop krijg je een Certificaat en de digitale GIDS 'AI in de Praktijk’.

AI Gids 1

Waar en Wanneer? Naar keuze:

1. Dinsdag 20 augustus, Gemeente Goeree-Overflakkee (Middelharnis)

2. Donderdag 26 september, DutchPelican, Arnhem

3. Donderdag 17 oktober, Provincie Noord-Holland (Haarlem)

Het kan ook bij jou. Geef maar een seintje, dan kiezen we een datum. De eerste 2 deelnemers van jouw organisatie komen dan gratis.

Optioneel hou je ná de workshop nog 2 weken toegang tot het hart van de workshop: een besloten site vol maatwerk opdrachten en een bibliotheek met 100+ materialen (cases, artikelen, functiebeschrijvingen, werkdocumenten). 

AI Gids 1

Groep deelnemers

Highlights uit de eerste workshops

Gaaf om te zien: de informatie-professionals sprintten soms letterlijk van ‘blanco’ richting ‘vaardig, kundig en perspectiefrijk’, met uitroepen als ‘verslavend’ en ‘ik zit ineens vol ideeën’.

Het was wel hard werken; achterover hangend luisteren was er niet bij. We gingen - na korte inleidingen - hands-on aan de slag met de opdrachten. Serious business. Maar wat een plezier ook gaandeweg! 

Wat goed werkte was de speciale site met opdrachten, cases, artikelen, functiebeschrijvingen, werkdocumenten en natuurlijk de vriendelijke chatbot BRaiNIE. Daardoor kon ieder op eigen tempo doorwerken. En… de groep gaf de workshop een genereuze 8,7. 

AI Gids 1

Eigen foto

Deelnemers over de workshop

 • “Ik ben de hele middag al blij en het wordt steeds leuker.” 
 • “Een heel interessante en interactieve dag!”
 • “Mooie start van het werken met Al als 'sparring partner' in... tja... alles?”. “Erg interessante workshop. Dank!”
 • “Dank Simon”. “Ik vind het een echte aanrader.”

Op onderdelen

Introducties: “Top”, “Duidelijk”, “Leuk om zoveel functies te zien.”

Opdrachten: “Compliment voor de opbouw”, “Super!”

Deskundigheid: “Aanstekelijk enthousiasme gebaseerd op degelijke kennis en ervaring. Superfijn”. “Hoeveel mensen in NL hebben de verdieping en onafhankelijkheid van Simon?”

AI Gids 1

Eigen foto

Voor wie? Blanco beginners, Experimenteerders, Redelijk ervarenen en Inhoudelijk geïnteresseerden

Wat leer je? Vaardigheden: gebruik van GenAI. Kennis: mogelijkheden in werk en informatiedomein. Inzichten voor de professie

Hoe leer je? Trainer (Simon), ChatCoach (BRaiNIE), Digitaal voorbeeld- en lesmateriaal

Materiaal: Er is voorbeeld- en lesmateriaal inzake overheid, bedrijfsleven, semi-overheid, non-profit. Nadere tips zijn welkom

Maatwerk. Je kunt digitaal meenemen (hoeft niet): Je eigen vraagstukken, Je eigen basismateriaal


Alle nadere info staat hier.

.

Kies je datum en plaats

• Impact AI, Kansen en Beperkingen • Vragen stellen (prompts) • Toepassingen voor Persoonlijk Informatiewerk • Praktische Voorbeelden • Eye-openers • Hands-on experimenteren • Gratis GIDS AI in de Praktijk • Certificaat van deelname • € 175 voor leden (niet-leden € 250)

Samen horen, zien, aan de slag èn een missie hebben

Zo’n in-huis ontdekkingsreis als team vergt naast presentaties: zèlf experimenteren met AI, algemene tools voor algemene toepassingen, maar ook relevante specifieke toepassingen en specifieke tools.

Individueel en als groep.

Ook heel sterk: serieuze business cases cases ontdekken en een AI-advies uitbrengen aan het management. Ja, door de informatieprofessionals zelf!

De voorkeur is natuurlijk: interne workshops als groep met steun van het management in de vorm van tijd voor ‘huiswerk’. Maar open inschrijving is ook mogelijk: individueel op locatie elders.

 In-huis 

Voorbeeld van een set van uitgebreide workshops

 • AI voor Persoonlijk Informatiewerk
  Achtergronden, Toepassingen, Prompts, Experimenteren.
 • AI voor Informatieprofessionals
  Toepassingen & Prompts in de praktijk, Model AI voor Informatiebeheer (of andere discipline).
 • AI voor Informatiebeheer (of andere discipline)
  Breakout-groepjes rond model, Specifieke AI-tools, Start business cases.
 • AI Advisering aan Management
  Contouren met business cases, Hoofdlijnen-advies, Actiepunten.
AI Gids 1

Eigen foto

Modellen

Er wordt gebruik gemaakt van Modellen, speciaal ontwikkeld voor de verschillende disciplines. Die geven focus op de toepassingsmogelijkheden van AI voor zo’n discipline.

Maatwerk

Het betreft hier 4 dagdelen, verspreid over een paar maanden, maar uiteraard is er maatwerk mogelijk, specifiek voor de organisatie. En workshop #1 is ook los mogelijk, intern of extern.

Werkvormen

Het gaat niet sec om informatie opdoen en vaardigheden leren, maar ook om persoonlijk betrokkenheid. Reflectie en samenwerking helpen daarbij. Daarom wordt bij interne workshops ook in groepjes en duo’s gewerkt.

AI Gids 1

Eigen foto

Open gesprek 

Er is veel meer over te zeggen en allerlei varianten zijn mogelijk.

Uitgebreider programma op aanvraag. Neem hier contact op voor een open gesprek over wensen en mogelijkheden. 

Prijzen

Interne workshops: op aanvraag.

Open inschrijving workshop: € 175 p.p. (niet-leden € 250*).

Optioneel: twee weken extra toegang à € 50 p.p.

6 - 12 deelnemers.

Korting voor gastorganisatie

Mogen we bij jou een workshop met derden houden? Dan kunnen jullie eerste 1-2 eigen medewerkers meedoen zonder kosten.

* en je bent meteen lid (contributie 2024 inbegrepen).

Eigen foto

AI Gids 1

Je kunt meedoen met de Heterdaadsessie over AI. Kijk hieronder!

12 september 2024, Apeldoorn

Heterdaadsessie

AI-impact op de Informatiehuishouding

Praktische Inzet en Uitdagingen van ChatGPT & Co in de Informatiehuishouding

Meld je nu aan!

Stuur je eigen vraagstukken in.

Maximaal 50 deelnemers.

Exclusief voor leden à € 175

Géén lid? € 250 (sessie deelname incl. lidmaatschap 2024). Team? Korting na 4 deelnemers. Tarieven 2024, ex BTW.

En er is nog de GIDS…

GIDS AI in de Praktijk 1

De Praktische Toepassing van AI voor de Informatieprofessie vol voorbeelden uit het Informatiedomein.

• Hoe starten? • AI in het Informatiedomein • Experimenteer!
• Welke AI gebruiken? • Waar is AI wel/niet goed in?
• Hoe stel je de Juiste Vragen? • Waarom is dat zo belangrijk?
• Vele Voorbeelden van Research en Sollicitaties tot Samenvatten
• Talrijke Tips • Steeds Genuanceerd en met Kritische Blik
• Handige bronnen en andere Praktische Links

Doel: persoonlijk gebruik van ChatGPT, de bekendste AI.

AI Gids 1

Impact. Hoe starten. De Juiste Vragen stellen. Vele Toepassingen & Tips. Kritisch & Genuanceerd.

Eerste volledig bijgewerkte update: november 2023. Update medio 2024 is gaande.

Titel  GIDS: AI in de Praktijk

Voor  Persoonlijk Gebruik in de Informatieprofessie

Inhoud  Impact  / De Juiste Vragen stellen / Vele Toepassingen & Tips

BONUS: Gratis SnelStart Gidsje

Auteur  Drs. Simon Been

Versie  2.0 (Nov. 2023)

Omvang  111 pagina’s

Doelgroep  Geïnteresseerden / Experimenteerders / Toepassers in de eigen praktijk

Licentie: € 25 voor persoonlijk gebruik. Upgraden kan.

€ 100 voor teams (max. 10 pers.)

€ 500 voor afdeling/unit (max 50)

€ 1000 voor organisatie (50+)

Doel. Bewustworden / Experimenteren en Leren / Toepassen in de eigen praktijk

Kritisch & Genuanceerd

Voor persoonlijk gebruik