BRaiNS

AI voor BRaiNIES  

Kennis- en Informatiewerkers

AI voor BRaiNIES: Kennis- en Informatiewerkers

AI voor BRaiNIES

Persoonlijk Gebruik van AI

voor Kennis- en Informatiewerk

TijgerTalker
AI Gids 1

Welke AI?

Er zijn de usual suspects: Bing Chat (gebaseerd op ChatGPT), Google Bard (Google LaMDA) en ChatGPT zelf, maar bijvoorbeeld ook Elon Musk, Amazon en DeepMind hebben chatbots. En er is nog veel meer in ontwikkeling. Ook Open Source zoals het Europese Bloomz.

En de versienummers lopen snel op. Kortom: het AI-landschap is nogal in beweging, maar ChatGPT van OpenAI is de motor in vele AI-machines en heel bekend, dus op dit moment voor ons doel het krachtigste. 

Begin met ChatGPT. Over het algemeen raad ik je aan…

ABC voor Starten met AI

Chat-GPT is op dit moment de belangrijkste AI voor taal. Als gebruiker kun je vragen stellen en krijg je ‘intelligente’ antwoorden waarop je eventueel kunt doorvragen. Lees door en hou je vast!


Starten is zo simpel als ABC:


A: Maak een Account

Open je webbrowser - op mobiel, tablet of computer - en ga naar https://chat.openai.com. Maak daar…

AI Gids 1

Niets is gratis, ook AI niet. 

AI vergt heel veel rekenkracht van dure apparatuur en: OpenAI en zijn concurrenten zijn geen liefdadigheidsinstellingen. Dus het start misschien gratis maar na enige tijd betaal je, in geld of met je data. 

Dat kan door (grote) bedragen ineens of een (stevig) maandelijks bedrag. Ze weten natuurlijk niet bij voorbaat hoeveel data je gaat gebruiken dus ze dekken zich in. Ja, ook de 'goeie'.

De hamvraag: wil je gewoon wat experimenteren en is het prima dat jouw data geschraapt worden? Of wil je ‘veilig’ chatten? Wil je extra functionaliteit? En hoeveel wil je eventueel…

Alles draait om taal

Dat geldt voor jouw vragen en de antwoorden die je krijgt.

Vermijd in je vraagstelling onnodig complexe taal of technisch jargon, maar ook dubbelzinnige of emotioneel beladen taal, omdat dit het systeem kan verwarren. 

Het kan ook zinvol zijn om begrippen te definiëren. Soms ‘begrijpt’ hij een bepaald woord verkeerd en merk je dat pas achteraf. Hoe objectiever en feitelijker hoe beter. Ook slechte grammatica of spelling kan leiden tot misverstanden of onnauwkeurige antwoorden.

AI's geven wel antwoord in het Nederlands, maar hun training is grotendeels in het Engels. En ze gebruiken soms…

Hoe stel je je vraag?

Misschien heb je een heldere vraag gesteld en een duidelijke context gegeven, maar krijg je een veel te saai en/of te lang/kort/gedetailleerd (etc) antwoord om goed te kunnen gebruiken.

Daar is gelukkig een oplossing voor!

Maak bij je vraagstelling duidelijk wat voor soort antwoord je verwacht. Het resultaat zal je verrassen.

Zo kun je de volgende zaken tevoren aangeven:

  • Welke toon het antwoord moet hebben, van luchtig tot streng.
  • Welke stijl gehanteerd moet…

Impact. Hoe starten. De Juiste Vragen stellen. Vele Toepassingen & Tips. Kritisch & Genuanceerd.

GIDS AI in de Praktijk 1

De Praktische Toepassing van AI voor de Informatieprofessie vol voorbeelden uit het Informatiedomein.

• Hoe starten? • AI in het Informatiedomein • Experimenteer!
• Welke AI gebruiken? • Waar is AI wel/niet goed in?
• Hoe stel je de Juiste Vragen? • Waarom is dat zo belangrijk?
• Vele Voorbeelden van Research en Sollicitaties tot Samenvatten
• Talrijke Tips • Steeds Genuanceerd en met Kritische Blik
• Handige bronnen en andere Praktische Links

Doel: persoonlijk gebruik van ChatGPT, de bekendste AI.

Volledig bijgewerkte update, november 2023

Titel  GIDS: AI in de Praktijk

Voor  Persoonlijk Gebruik in de Informatieprofessie

Inhoud  Impact  / De Juiste Vragen stellen / Vele Toepassingen & Tips

BONUS: Gratis SnelStart Gidsje

Auteur  Drs. Simon Been

Versie  2.0 (Nov. 2023)

Omvang  111 pagina’s

Doelgroep  Geïnteresseerden / Experimenteerders / Toepassers in de eigen praktijk

.

Doel. Bewustworden / Experimenteren en Leren / Toepassen in de eigen praktijk

Kritisch & Genuanceerd

Voor persoonlijk gebruik

Licentie: € 25 voor persoonlijk gebruik. Upgraden kan.

€ 100 voor teams (max. 10 pers.)

€ 500 voor afdeling/unit (max 50)

€ 1000 voor organisatie (50+)

Sessie gemist? Verslag:

• Van Digitalisering naar Artificering  • Toepassingen bij Provincie, Onderwijs, Gemeenten, Ministeries en Ondernemingen  • Handwritten Tekst Recognition en Entiteit Extractie  • Het Belang van Informatiemanagement  • Impact op Processen & Professie  • Persoonlijke Toepassingen