Lid worden en alle publicaties en sessies

Papieren Tijger Netwerk

Papieren Tijger is een geuzennaam: een spotnaam ontpopt tot erenaam,
met accent op
Tijger. Een Papieren Tijger is een klantgerichte informatieprofessional met oog voor kansen en technologie, die het oor te luisteren legt bij anderen en de tanden zet in nieuwe dienstverlening!

Een Papieren Tijger is een
klantgerichte informatieprofessional
met oog voor kansen en technologie,
die het oor te luisteren legt bij anderen en
de tanden zet in nieuwe dienstverlening!

Papieren Tijger Netwerk

Papieren Tijger is een geuzennaam:
een spotnaam ontpopt tot erenaam,
met accent op
Tijger

Papieren Tijger Netwerk
Kennisdeling in het Informatiedomein, met een ;-) 

Plaats  IND Hoofdkantoor, Rijnstraat Den Haag

Datum Dinsdag 27 juni 2023

Tijd 12.00-17 uur + borrel (inloop met broodjes)

Exclusief voor leden à € 175

Géén lid? € 250 (en je bent lid, lidmaatschap 2023 inbegrepen). Team? Korting na 4 deelnemers. Tarieven 2023.

Mijn Informatie en Kennis

De IND werkt met IK pagina’s: maatwerk Informatie en Kennis, opgezet met alle betrokken partijen, van diverse directies tot juridische zaken. Insteek: medewerkers zo efficiënt en goed mogelijk uniforme beslissingen laten nemen in het woud van wet- en regelgeving, beleidsinformatie, jurisprudentie, landeninformatie etc.


Inspelen op Actualiteit - denk aan Oekraïne, aardbevingen etc - gebeurt via themapagina’s. Achter de schermen betekenen de IK-pagina’s veel aandacht voor uniforme metadatering door medewerkers èn borging van de actualiteit.

Heterdaadsessie IND

Hoofdkantoor Den Haag Rijnstraat

Archief

De IND is wettelijk verplicht alle vreemdelingendossiers voor een bepaalde tijd te bewaren. Oudere stukken zijn overgebracht naar het Nationaal Archief. 

We wachten nog op de nieuwe Archiefwet, maar hoe wordt er binnen de IND uitvoering gegeven aan de huidige? Welke vraagstukken komen daarbij om de hoek kijken? 

Bijvoorbeeld als het gaat om archivering van alle communicatie op alle devices. Het woord is aan de archivaris.


 

Op Heterdaad bij… de IND: ’Topscoorder Informatiehuishouding Rijk’ 

Focus: Kennis en Informatie!

Den Haag, dinsdag 27 juni 2023: 12.00 - 17.00 plus borrel, ontvangst met broodjes

Van Actualiteit en AVG tot Data, RDDI en Samenwerking

Op Heterdaad bij de IND

Focus: Kennis & Informatie

Den Haag, dinsdag 27 juni 2023: 12.00 - 17.00 plus borrel, ontvangst met broodjes

TijgerTalker

Andere recente activiteiten

10+ sprekers met onderwerpen als

• Op Maat Informatieportaal:  Actueel, Uniform, Metadatering, Borging

• Informatiebeheer op locatie door Regionale Informatie Centra

• Archief:  Invulling aan de Archiefwet. Wat zegt de Archivaris?

• Impact van de RDDI & Invulling aan Wet Open Overheid

• Datastewardschap:  Datamanagement in de Praktijk

• (Keten) Samenwerking en Tools als SharePoint 

• Archivering van alle Communicatie/Devices

• Impact van AVG:  de Privacy Officer vertelt...

• Lessen, Do's en Don'ts


Maatwerk sessie:

• Je volgt 5 uit 9 presentaties op basis van jouw voorkeuren

• Je stuurt zelf tevoren jouw vraagstukken in (als je wilt)

Heterdaad eDossier Provincie Zuid-Holland: DIGITALE PLATFORMS - Voorintekening

Dossier Hete Data

Digitale Platforms

 • Wat zijn kansen en risico's?
 • Wat zijn do's en don'ts?
 • Hoe zit het met privacy, betrouwbaarheid en ethiek?
 • Wat is de visie? Wat is de aanpak?


Onderwerpen als:

 • Newsroom en directe communicatie met de buitenwereld
 • Social Media en Ethiek
 • Open standaards als Fediverse
 • Virtual reality, augmented reality, Metaverse


Deelnemers aan die sessie krijgen dit eDossier gratis toegestuurd.

€ 95 (als je nog geen lid bent, word je dat bij aankoop; lidmaatschap 2023 inbegrepen).

Digitale Tijger Journal #8 - 114 p.


 • The Art of Information (Rijksmuseum)
 • Data Governance: hoe je die ogen opent! (Margreet Zwenne)
 • DIV Advies: Leringen uit 1000+ panden (Nationale Politie)
 • Saneren van Schijven en mailboxen (Pensioengigant MN)
 • Digitale Platforms! (Heterdaadsessie Provincie Zuid-Holland)
 • Tijgernootjes: AI is here! Resistance is Futile!
 • En: Sentimental Journey, vele links naar achtergrondinformatie
 • Bronnen: Rijksmuseum / Nationale Politie / Pensioengigant MN / Margreet Zwenne (PWN) / Bonus: Case Gemeente Zoetermeer: Informatiebeheer als Way of Life!

Gratis voor leden, anders €75 (en dan word je lid bij aankoop; lidmaatschap 2023 inbegrepen)

Eye-openers uit Informatieland

Wat een voorbeeld van Informatiebeheer en Kennisdeling!

Ga er maar aanstaan: 150.000 unieke cases per jaar met stuk voor stuk grote persoonlijke impact en gebonden aan (inter)nationale wetten en regels. En alles gebaseerd op informatie uit vele bronnen met verschillende mates van betrouwbaarheid en actualiteit.


Hoe informeer je iedereen correct en op maat en zorg je dat de samenwerking en informatiedeling goed verlopen?


Een unieke kijk in de altijd evoluerende IND-aanpak rond Kennis en Informatie en vooral: Actualiteit, Betrouwbaarheid, AVG, Attendering, Data, RDDI, Samenwerking, Beheer, Archivering


Heterdaadsessie IND

Hoofdkantoor Den Haag Rijnstraat

De Immigratie- en Naturalisatiedienst anno 2023

Ontelbare keren waren ze in het nieuws, meestal omdat ze overspoeld werden met werk. Je kunt je voorstellen dat er dus enorm veel ten goede is veranderd. Heel gaaf om dat van binnenuit te kunnen zien!


Het is ook niet niks: de IND krijgt ieder jaar 100.000 tot 150.000 verblijfsaanvragen. Dat staat nog los van de naturalisatieverzoeken en de handhaving. Uiterst complex. En in samenwerking met onder meer Politie, Koninklijke Marechaussee, Dienst Terugkeer en Vertrek, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en… internationale organisaties.


Je volgt 5 uit 9 hele diverse presentaties: informatie-beheer, functioneel beheer, privacy office, archief, datasteward e.a.

Heterdaadsessie IND

Een kijkje van boven

Case Rijksmuseum

HETE DATA! Wat Nu, Informatieprofessional?

NIEUW:  Heterdaad eDossier VII - HETE DATA! - 113 p.

 • TU Delft: de Rol van Document Management & Archief - Esther Maes, Manager Document Management & Archive
 • DSM: van Weerstand naar Standaardisatie tot Data Historian - Rob Everink, Senior Expert Digital Solutions Operations
 • Waterleidingbedrijf PWN: hoe open je die ogen? Een methodiek - Margreet Zwenne, Data Officer
 • Deltares: al die onderzoeksdata uit Adviesprojecten… Beheer! - Gert-Jan Schotmeijer, Manager Data Strategy en iD-lab
 • Universiteit van Amsterdam: De uitdagingen van Datagovernance, een ontdekkingsreis - Henriette Reerink, Projectmanager Digital Services


€ 95 (als je nog geen lid bent, word je dat bij aankoop; lidmaatschap 2023 inbegrepen).

Digitale Tijger Journal #7 - 97 p.


 • Informatiebeheer op de Kaart bij Projecten (Shared Service Center Leidse Regio) 
 • Implementatie Zaakgericht Werken (Gemeente Zoetermeer)
 • Linked Open Data (Rijksmuseum)
 • Office 365: Visie & Praktijk (Pensioengigant MN)
 • Vervanging en Slim Scannen (Nationale Politie)
 • Bonus Case Rijksmuseum en Digitaal Erfgoed!
 • En: Sentimental Journey, Links
 • Tijgernootjes: Hete Data!


Gratis voor leden, anders €75 (en dan word je lid bij aankoop; lidmaatschap 2023 inbegrepen)

Eye-openers uit Informatieland

(Keten) Samenwerking & Tools

IND is een samenwerkingsorganisatie bij uitstek. Bij diverse processen zijn verschillende partijen betrokken, zowel intern als extern, en binnen en tussen de directies. Denk aan samenwerking met de ketenpartners, maar natuurlijk ook aan de samenwerking tussen de IND-medewerkers. Dit betekent vooral veel SharePoint en de Informatie- en Kennispagina’s.

Wat zijn Geleerde Lessen, Kansen en Uitdagingen, Do’s en Don’ts?

Heterdaadsessie IND

Informatiebeheer als Way of Life

Case Rijksmuseum

Heterdaad eDossier VI - Zoetermeer - 128 pagina’s!


• Edepot en Predepot: Strategie

• Informatiebeheer als Way of Life

• Edepot en Predepot: Technologie

• RecordManagement & Metadatering

• Verbinden, Team & Organisatie meekrijgen

• Migratie Zaaksysteem & Implem. Zaakgericht werken

• Archivering by Design, Informatiebeveiliging en Privacy

• Projectenportaal, Teams & SharePoint: Techniek en Strubbelingen


€ 95 (als je nog geen lid was, word je dat bij aankoop; lidmaatschap 2023 inbegrepen).

AVG impact 

De impact van de AVG op de IND is enorm. De hoeveelheden persoonsgegevens zijn immens, niet alleen van mensen die verblijf aanvragen in Nederland, maar ook van ketenpartners, collega’s en andere relaties. Typisch een onderwerp voor een Privacy Officer.


Datasteward

Al die data… Hoe blijf je in control? In 2020 is daarvoor de functie ‘datasteward’ gecreëerd. Die speelt een belangrijke rol op het gebied van datamanagement en is de verbindende schakel tussen de directie IV en de business. Maar wat doet zo’n datasteward in de praktijk?

Heterdaadsessie IND
.

TijgerTalks

 • Ervaar de Talks en raak geboeid en geïnspireerd.
 • Krijg antwoorden op de door jou ingestuurde vragen.*
 • Brainbox dan mee over zelfgekozen deelonderwerpen. *


 • Een gaaf scala aan TijgerTalkers verzamelt zich al!
 • Gratis voor leden. 
 • Géén lid? € 95 en je bent meteen lid. 

*  alleen bij reguliere TijgerTalks

TijgerTalks - Dinsdagmiddagen van 13.30 - 15.30 u

Onderwerpen als… De Stille Kracht van DIV / Data- en Informatieorganisatie & Data Architectuur / Wereldwijde R&D Kennis in Kaart / Aansluiting bij Grote Informatieprojecten / Artificial Intelligence, Data Governance, Documentatie en Digitale Strategie.


Talkers als… Informatie Regisseur / Information Officer / Kwaliteitsmw. DIV / Functionaris Gegevens Bescherming / Global Knowledge Manager / Informatie Adviseur / Projectmanager / Directeur Universiteitsbibliotheek / Beleidsadviseur DIV / Illustrator.


> Infoprofessionals met visie, pit, humor, doorzettingsvermogen, passie of een mix daarvan.

Het rooster van alle Talks ontwikkelt zich nog. Ziehier voor nadere informatie

.

Informatiebeheer op locatie

De IND werkt op meerdere locaties. En toch moet een medewerker tijdens een gehoor van een vreemdeling direct gerichte informatie hebben om door te kunnen vragen op onderwerpen uit het gehoor.

Hoe kunnen de Regionale Informatie Centra (RIC’s) inspelen op dergelijke vragen van hoor- en beslismedewerkers?

Heterdaadsessie IND
TijgerTalks TV

TijgerTalks TV - Nog korter & krachtiger


Dinsdag 29 maart, 13.30 u: de herhaling van drie recente TijgerTalks, maar dan zònder discussie. Sec presentaties. De opbrengst van deze TijgerTalks TV gaat naar Oekraïne.


Exclusief en Gratis voor leden. Drie ongewijzigd actuele onderwerpen van elk 20-30 minuten achterelkaar. Je krijgt tevoren de agenda en kunt op elk gewenst moment in- en uitstappen.


Direct na afloop ontvang je de gebruikte sheets, eventuele bijlagen èn het transcript van de presentatie. Makkelijk te delen dus met collega's.

.

Impact RDDI

Het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding wil binnen het hele Rijk de digitale informatiehuishouding op orde brengen en duurzaam toegankelijk maken. Dat heeft consequenties op vele gebieden.

Een aantal overheidsorganisaties geeft invulling aan dit programma door op het Publicatieplatform UitvoeringsContent (PUC) informatie te publiceren die voor het publiek beschikbaar is. Maar op welke manier geeft de IND zélf invulling aan de Wet Open Overheid?

Heterdaadsessie IND

Vorige Digitale Tijger Journals

 • Bloemlezingen uit Heterdaadsessies
 • Langere en kortere artikelen van 4-7 organisaties
 • Illustraties en links naar sheets & achtergrondinfo
 • Ca. 4 per jaar. 50 - 80+ pagina's elk
 • Plus column en rubrieken
 • Gratis voor leden, mits lid bij verschijning
 • Soms met Strip ‘De Archivist”
.
.
TijgerTalks #2

Digitale Tijger Journal #6 - 89 p.


 • Informatieprofessionals in een Agile wereld (Pensioengigant MN)
 • Rembrandt & Research Data Management (Rijksmuseum)
 • Data is Sexy! (Waterleidingbedrijf Noord Holland)
 • Collectiedocumentatie & Info-architectuur (Rijksmuseum)
 • Case Nationale Politie: Landelijk Team DIV verandert mee
 • Tijgernootjes: TijgerTalksTV!
 • Sentimental Journey


Gratis voor leden, anders €95 (je wordt lid bij aankoop; lidmaatschap 2023 inbegrepen)

Digitale Tijger Journal #5

Digitale Tijger Journal #5 - Record Management Special - 79 pagina’s


 • Recordmanagement in de Praktijk / Pensioengigant MN
 • Blauwdruk Recordsmanagement / Eric Burger 
 • Archiveren vanuit FileShare / Nationale Politie 
 • Recordbeheer: Team in Oprichting / Nat. Politie 
 • Archivering by Design & Duurzaam IB / Nationale Politie
 • Case De Wondere Wereld van Universiteitsbibliotheken
 • Tijgernootjes: Hoezo Pratende Tijgers? TijgerTalks!


Plus column en rubrieken. Gratis als je lid bent bij verschijning. Meer info.

Digitale Tijger Journal #4

Digitale Tijger Journal #4 - 82 pag

• DIV uit de Kast

• Kennisplatform IVy in SP Online

• Cold Cases: DIV & Artificial Intelligence

• WOB & de Archiefwet aan Diggelen?

• Afscheid van de platformgerichte dienstverlening

• Frisse Blik op verouderde Terminologie

• Thematische Herclassificatie

• Case: Het Mooiste Stadsarchief ter Wereld

Gratis voor leden

Digitale Tijger Journal #3

Digitale Tijger Journal #3 - 78 pag

• Office 365 à la Corona: Best Practices / Eric Burger

• Archiveren in tijden van Uitbesteding en Digitalisering / ABN AMRO

• Wegwijs in de Mist van Licenties / UB Radboud

• Archiveren by Design / GIBIT / VNG

• Textdatamining & Information Extraction / Koninklijke Bibliotheek

• Case De Doetinchemse Aanpak: Visie, Transitie en Samenwerking.  

• De Redding van het Infodomein & TijgerTalks!

Gratis voor leden (en tijdens Corona ook als geen lid)

Digitale Tijger Journal #2

Digitale Tijger Journal #2 - Zomer 2020 - 84 p

• Orde in de Informatiehuishouding / Gem. Zeist

• E-mail bewaring / Vereniging Ned. Gemeenten

• Geïndustrialiseerde Digitalisering / Stadsarchief Amsterdam

• Research Data Managen & de Onmisbare Bibliotheek / Universiteitsbib. Radboud Univ.

• Open Raadsinformatie / Ver. Ned. Gemeenten

• Standaardmetadata? / Stadsarchief Amsterdam

• Case: Veranderen is Best Lastig / ABNAMRO

• Harry Potter en het Departement van Buitengewone Vraagstukken ;-)

Gratis voor leden (en wegens corona nu ook als je geen lid bent)

Digitale Tijger Journal #1

Digitale Tijger Journal #1 - Lente 2020 - 54 p

• Hotspots / Vereniging Ned. Gemeenten

• Naar Digitaal en Papierloos Werken / Universiteit Leiden

• ECM en Digitale Archivering / ABNAMRO

• Fusie & Samenwerking Infobeheer / Doc-Direkt / Ministerie BZK

• Zaaksysteem OneGov / Gem. Doetinchem

• Bonus: Case Koninklijke Bibliotheek

• Corona en de Noodzaak van Pizza’s Bakken ;-)


Gratis voor leden (en wegens corona nu ook als je geen lid bent)

Vorige Heterdaad eDossiers

 • Geïllustreerd, Gedetailleerd Sessieverslag
 • Links naar Achtergrondinformatie en
 • De Sheets
 • Totaal 40-120 pagina's

Heterdaadsessies

Kennis-intensief middagprogramma voor informatie-professionals bij een aansprekende organisatie met spraakmakende case, van ABN en BZK tot Den Haag en Rijksmuseum.

Van Kennis Management tot Open Access

Case Rijksmuseum

Heterdaad eDossier V - TijgerTalks TV - 66 p


 • Zet DIV/Archief op de Kaart bij IT-Projecten / Wilco van de Kamp en Peter Rietman, Adviseurs DIV, Shared Service Center Leidse Regio
 • Uitgever worden. Open Access en... HOE! / Natalia Grygierczyk, Directeur Radboud University Press
 • Scoren als Kennismanager bij Multinational / Astrid Bakker, Global Knowledge Manager bij Kerry Taste & Nutrition in Luxembourg


€ 95 (als je nog geen lid was, word je dat bij aankoop; lidmaatschap 2023 inbegrepen).

Case Rijksmuseum

Heterdaad eDossier IV - Rijksmuseum - 65 p


• Digitaal Erfgoed: Collectie Informatie

• Terminologie  

• Research Data Management

• Linked Open Data  

• Rembrandt’s Monsters

• The Art of Information

• Stroomlijning Informatieverzoeken

• Collectiedocumentatie & Informatie-architectuur


€ 95 (als je nog geen lid was, word je dat bij aankoop; lidmaatschap 2023 inbegrepen)*

Heterdaad eDossier II

Heterdaad eDossier III - Nationale Politie - 95 p


 • Cold Cases: DIV en Artificial Intelligence 
 • Communicatie van Visie & Strategie
 • DIV-Advies
 • Team Recordbeheer
 • RecordsManagementTool
 • Vervanging en Slim Scannen


€ 95 (als je nog geen lid was, word je dat bij aankoop; lidmaatschap 2023 inbegrepen)*

Heterdaad eDossier II

Heterdaad eDossier II - Structuur in de Informatiehuishouding - 65 p

 • Hoezo Structuur in de Informatiehuishouding?
 • Orde in de Informatiehuishouding / Gemeente Zeist
 • Data is Sexy! / Waterleidingbedrijf Nd Holland
 • Blauwdruk Recordsmanagement / Eric Burger
 • Naar Digitaal en Papierloos Werken / Universiteit Leiden
 • Aanverwante vraagstukken (en antwoorden)


€ 95 (als je nog geen lid was, word je dat bij aankoop; lidmaatschap 2023 inbegrepen)*

Heterdaad eDossier I

Heterdaad eDossier I - Case Pensioengigant MN - 44 pagina’s

• Office 365. Visie & Praktijk

• Recordmanagement in de Praktijk

• Saneren van Schijven en Mailboxen

• Samenwerking: Mensen Verbinden over Silo’s

• Informatieprofessionals in een Agile wereld: Hoe hou ik grip? 

• Kennisplatform IVy in SharePoint Online: een uniforme aanpak


€ 95 (als je nog geen lid was, word je dat bij aankoop; lidmaatschap 2023 inbegrepen)*

Wil je een niet-gratis publicatie, sessie of lidmaatschap aanvragen? Wees gerust: je hoeft niet online te betalen. Na bestelling krijg je gewoon een factuur met BTW en als je dat wilt met inkoopnummer en op naam van je werkgever, te voldoen door je werkgever.

Lid worden en alle publicaties en sessies

Wil je een niet-gratis publicatie, sessie of lidmaatschap aanvragen? Wees gerust: je hoeft niet online te betalen. Na bestelling krijg je gewoon een factuur met BTW en als je dat wilt met inkoopnummer en op naam van je werkgever, te voldoen door je werkgever.

De activiteiten van het Netwerk zijn exclusief voor leden omdat we geen seminar-organisator of uitgever willen zijn, geen til voor duiven maar een netwerk voor tijgers. :-)

Papieren Tijger Netwerk

Nog géén lid? Waarom LID worden?

(Lid worden voor 2023 à € 75 kan hier)


Het Papieren Tijger Netwerk bevordert kennisdeling door Heterdaadsessies en andere professionele bijeenkomsten, LinkedIn en overige vormen van netwerken. En… natuurlijk door de Heterdaad eDossiers en dè Digitale Tijger Journal.

Alles Exclusief voor Leden.


Heterdaadsessies

Kennis, op Heterdaad gesnapt!

Bij een aansprekende organisatie met een spraakmakende case voor Informatieprofessionals.

Kennis - Informatie - Data : Organiseren - Managen - Innoveren

Middagvullend met een maatwerk programma, afgestemd op de organisatie en op 

de vraagstukken die de deelnemers vooraf inbrengen.

Sprekers: van enkelen tot 20+.

Naast het plenaire programma is vaak sprake van Parallelsessies en zo mogelijk een Rondleiding.

Heterdaadsessies worden traditiegetrouw afgesloten met een Tijgerborrel ;-)

Ca. 3 - 4 per jaar. Tegen ledentarief.


Heterdaad eDossiers

Gratis voor leden, mits betalend deelnemer aan die sessie.

Uitgebreid en met beeld geïllustreerd verslag van telkens één organisatie

Links naar Achtergrondinformatie en naar de Sheets

Ca. 3 per jaar. 70 - 120 pagina's elk.


Digitale Tijger Journal

Bloemlezingen uit wat oudere Heterdaad eDossiers.

Langere en kortere artikelen van ca. 4-7 verschillende organisaties.

Incl. illustraties en links naar sheets & achtergrondinfo, column en rubrieken.

Gratis voor leden, mits lid bij verschijning.

Ca. 3 per jaar. 80 - 100 pagina's elk.


Individueel lidmaatschap na 1e jaar € 95. Alle bedragen op deze site per 2023 en ex. BTW.

Wees gerust: je hoeft niet privé te betalen (mag wel). Je krijgt een factuur per mail die je werkgever kan voldoen

* Je krijgt dan ook alle Digitale Tijger Journals van het lopende jaar gratis.